Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjän ura ja bisnes elävät ja toimintaympäristö muuttuu. Kilpailussa pärjätäkseen on tärkeää päivittää omaa ja yrityksen osaamista. Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, jossa kehityt yrittäjänä, kehität yritystäsi ja siirrät oppimaasi yritystoimintaan mentorin tuella. Tavoitteena voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, tutkinnon osa tai muu koulutuskokonaisuus.

Oppisopimuskoulutus soveltuu moneen

Uudelle yrittäjälle,

 • kun tahdot vauhdittaa alkanutta liiketoimintaa
 • kun haluat löytää uusia kumppaneita ja verkostoja liiketoiminnan tueksi
 • kun hankit osaamista yrittäjyydestä, liiketoiminnasta tai oman alan näkökulmasta.

Kokeneelle yrittäjälle,

 • kun haluat kasvattaa yrittäjä- ja johtamistaitoja yrityksen laajetessa
 • kun tahdot kehittää systemaattisesti yrityksen tuotteita tai palveluita
 • kun aiot toteuttaa yritysjärjestelyn tai sukupolvenvaihdoksen.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollista yrittäjälle, kun

 • yrityksellä (tmi, oy, osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, ay, ky) on Y-tunnus
 • yrittäjä on YEL- tai MYEL-vakuutettu
 • yrittäjän yrityksessä on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet
 • yrittäjä toimii päätoimisesti (vähintään 25 h / viikko) omassa yrityksessään
 • toimii yrittäjänä oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pitää pystyä hankkimaan yrityksessä työskentelemällä.
 • mentoriksi eli vastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi nimetään ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja/tai työkokemukseltaan pätevä henkilö. Mentori voi olla yrittäjän omasta yrityksestä, tai toisesta työpaikasta, tai muutoin soveltuva henkilö.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen tapahtuu yhteistyönä verkostossa: