Näin toimit yrittäjän mentorina

Kun yrittäjä hakeutuu oppisopimuskoulutukseen, hän tarvitsee ohjaajakseen mentorin. Se voit olla sinä.

Yrittäjän mentorointi tarkoittaa sitä, että tuet ja ohjaat toista yrittäjää, jotta hän saavuttaisi asettamansa tavoitteen. Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on yrittäjän valitseman tutkinnon suorittaminen, mutta samalla myös oman yrityksen kehittäminen ja yrittäjänä kehittyminen.

Mentorina työkalunasi sinulla on oma kokemuksesi - yrittämisestä, työelämästä ja erilaisissa verkostoissa toimimisesta. Tehtävänäsi on lisäksi kannustaa sekä antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta.

Yrittäjä voi löytää sinut mentoriksi omista verkostoistaan tai valtakunnallisesta Hyvä Diili -mentoripankista.

Sovellut yrittäjän mentoriksi, jos sinulla on

 • kokemusta yrittäjyydestä
 • aikaa ja halua jakaa osaamistasi toiselle yrittäjälle
 • kiinnostusta ammatilliseen kehittymiseen
 • erityisosaamista esimerkiksi myynnistä, markkinoinnista, johtamisesta, taloudesta tai strategisesta suunnittelusta
 • halua testata uusia ajatuksia ja ideoita yrittäjäopiskelijan kanssa.

Mentorina sitoudut

 • suunnittelemaan, ohjaamaan ja tukemaan yrittäjäopiskelijaa hänen omissa tavoitteissaan
 • tapaamaan yrittäjäopiskelijan säännöllisesti koko opiskelun keston ajan
 • noudattamaan Hyvä Diili -mentorin arvoja, joita ovat luottamuksellisuus, tavoitteellisuus ja oppimisen arvostus
 • arvioimaan yrittäjän osaamisen kehittymistä ja antamaan palautetta
 • toimimaan yhteistyössä oppilaitoksen ja oppisopimustoimijan kanssa
 • osallistumaan Hyvä Diili -mentoreiden valmennukseen.

Mentorina toimiessasi saat

 • merkityksellistä uutta toimintaa oman yrittäjyytesi oheen
 • mahdollisuuden omaan ammatilliseen kehittymiseen
 • uusia näköaloja yrittäjyyteen ja oppimiseen
 • innostuksen kihinää, kun pääset jakamaan toisen yrittäjän onnistumisen
 • upean verkoston muiden alojen yrittäjistä.