Koulutuskorvaukset

Mentorille tai hänen yritykselleen voidaan maksaa koulutuskorvausta yrittäjän ohjauksesta. Koulutuksen järjestäjillä (oppisopimustoimija) on erilaisia käytäntöjä koulutuskorvauksen määrittelyyn. Jos koulutus keskeytyy tai purkautuu suunnitellusta poiketen, koulutuskorvaus maksetaan toteutuneen ohjauksen mukaan.

Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa (alv 0%) ja se maksetaan mentorin yrityksen pankkitilille. Jos korvaus maksetaan mentorille yksityishenkilönä, on verotiedot toimitettava koulutuksen järjestäjälle ennakonpidätystä varten.

Koulutuskorvauksen määrään ja maksatukseen liittyvät yksityiskohdat voit varmistaa olemalla yhteydessä oppisopimuksesta vastaavaan koulutuksen järjestäjään ennen ohjauksen alkamista.

Koulutuksen järjestäjien yhteystiedot löytyvät täältä.